Peperiksaan Perkhidmatan Awam

Sistem aplikasi permohonan dan semakan keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam secara dalam talian (online) yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Program Transformasi Minda

Portal yang memaparkan maklumat pekeliling, rujukan dan FAQ berkaitan Program Transformasi Minda (PTM).

Semakan Keputusan Penilaian Tahap Kecekapan

Semakan Keputusan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) secara dalam talian (online) bagi pegawai perkhidmatan Gunasama di bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) dan pegawai bukan di bawah perkhidmatan Gunasama yang dikendalikan oleh Lembaga Penilaian Kompetensi Perkhidmatan Gunasama, Jabatan Perkhidmatan Awam.